04_Tip Kavramı – Temel Tipler

Bu yazımızda Temel tipleri 2 Başlıkta İnceleyeceğiz.

 • Referans Türlüler
 • Değer türlüler

Referans Türlüler:

 class Sinif
  {
    //Referans türü davranışı gösteren nesne tasarımlarıdır.
  }

  interface Arayuz
  {
    int Topla(int a, int b);
    void Test();
  }
  //Delegeler,
  //1-Event-based programming
  //2-Asenkron programlama
  //3-LINQ sorgulari  
delegate int Temsilci(string test);

Bu delege nesnesi çalışma zamanında, geriye int dönen ve parametre olarak tek bir string alan metotları işaret edebilir.

delegate nesnesi C’deki fonksiyon pointer’larının c# taki karşılığıdır.

C’deki fonksiyon pointer’ları yalnızca tek bir fonksiyonu işaret edebilirken, C#’taki delege nesneleri imzası uygun olduğu taktirde n tane metodu işaret edebilir.

Değer Türlüler:

 struct Yapi
  {
    //Değer türü davranışı gösteren bir nesne tasarımı yapmamızı sağlar.
  }
 enum Gunler
  {
    Pazartesi=2,Sali,Carsamba
  }

Umarım faydalı olmuştur.

Görüşmek üzere.

04_Tip Kavramı – Lokal Değişken

Bu yazımızda Tip kavramlarına devam ediyoruz. Bugünkü konumuz Lokal Değişkenler.

Lokal Değişken : Bir iş parçası (method) içerisinde tanımlanan, geçici bilgi saklamak üzere kullanılan bellek alanlarıdır.

Built-in Types : Diğer tüm tipler direkt ya da endirekt şekilde built-in tiplerden faydalanarak oluşturulur.

04_Tip Kavramı -String ve Object Tipinin istisnai Durumu

Tip Kavramları üzerine başladığımız bu yazı dizisine
string ve object tipinin istisnai durumu ile giriş yapalım.

String ve Object referans türlü class tipinden olmalarına rağmen, bu tiplerin birbirilerine olan atamaları değer türü davranışı gösterir.
Aşağıdaki örnekte anlatmaya çalışalım.

Görüşmek üzere..

01_MerhabaIDE

Bugün Visual Studio IDE miz üzerinden hareket edeceğiz.

Adım 1 :
Visual Studio üzerinden bir “Console Application” Projesi oluşturuyoruz.

Adım 2: Oluşturulan Proje içerisinde Program.cs açıyoruz.


Burada bazı önemli notlar düşmek gerekir.

 • using bloğunda sadece namespace tanımlaması yapılır!
 • using bloğu projeye referans eklememizi sağlamaz
 • using bloğunun tek görevi, tiplere full name yazmadan, kısa yazımları kullanarak (sadece tip adı) erişmemizi sağlar.

Bir process kullanıcı tarafından başlatılabileceği gibi, başka bir process tarafından da başlatılabilir (VS IDE’si ile csc.exe örneği düşünülebilir). Bu durumda başlatan process’e haber vermek için, entry point geriye bir tamsayı döndürebilir. Bu şekilde process’in başarılı tamamlanıp tamamlanmadığı öğrenilebilir.

Main metodu özel bir metot olup, parametre olarak string[] alan ya da parametre almayan versiyonları yazılabilir, geriye void ya da int dönebilir.


Bir Sonraki konumuz Tip Kavramı görüşmek üzere.
Teşekkürler.

ilk Uygulama

Merhaba,

Bugün ilk uygulamamızı yazmaya başlıyoruz.

Herhangi bir ide kullanmadan bir kodu nasıl compile (derlemek) edebileceğimizi öğreneceğiz.

Adım 1 :
Öncelikle bir Not Defteri açıp aşağıdaki kodu yazıp kaydedelim. (“.txt” uzantılı olabilir.)

using System;

class Uygulama
{
	static void Main()
	{
		System.Console.WriteLine("Merhaba");
		Console.ReadLine();
	}
}

Adım 2:

 • Komut satırılı açılır.
 • Kaydedilen Dosya nın dizinine gidilir.

Adım 3:

 • Filmlerdeki gibi mutlu bir son ile karşılaşıldı. 🙂
 • Artık ilgili dizinde Program.exe üretildi.

Bir sonraki konuda görüşmek üzere.